Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2023 ,29(4):-[Abstract](262)[PDF](347)
 • ZHANG Kuozhong(张阔中)* **,HUANG Junying*,ZHANG Hui***,TANG Guangming*,ZHANG Zhimin*,YE Xiaochun*
  2023 ,(4):335-347[Abstract](115)[PDF](156)
 • YU Yong ( 余  泳)* **,CHEN Shudong* **,TONG Da* **,QI Donglin* **,PENG Fei* **,ZHAO Hua***
  2023 ,29(4):348-357[Abstract](235)[PDF](215)
 • HU Zhentao(胡振涛),SU Yujie,ZHANG Zihan
  2023 ,29(4):358-364[Abstract](181)[PDF](205)
 • LIU Andong(刘安东)*,ZHANG Baixin*,CUI Qi,ZHANG Dan*,NI Hongjie*
  2023 ,29(4):365-376[Abstract](189)[PDF](186)
 • JIANG Jiewei(蒋杰伟)*,ZHANG Yi*,XIE He**,GONG Jiamin*,ZHU Shaomin*,WU Shanjun** *,LI Zhongwen* **
  2023 ,29(4):377-387[Abstract](182)[PDF](190)
 • LIU Jiansheng(刘建胜)*,YUAN Bin*,YANG Zan*,ZHONG RAY Y**
  2023 ,29(4):388-396[Abstract](176)[PDF](266)
 • WU Jin(吴 进),WANG Lei,FENG Haoran,CHONG Gege
  2023 ,29(4):397-405[Abstract](158)[PDF](189)
 • CHEN Lei(陈 雷)*,SHI Jiaqi*,ZHANG Ting**
  2023 ,29(4):406-415[Abstract](189)[PDF](183)
 • WU Yuzhang(吴豫章)*,ZHI Tian**,SONG Xinkai**,LI Xi*
  2023 ,29(4):416-426[Abstract](177)[PDF](189)
 • XIE Xiaoyan(谢晓燕)*,HE Wanqi*,ZHU Yun**,YU Jinhao*
  2023 ,29(4):427-433[Abstract](171)[PDF](168)
 • REN Bin (任 彬)* **,ZHOU Qinyu*,LI Qibing*,LUO Wenfa***
  2023 ,29(4):434-444[Abstract](197)[PDF](214)

Past publicationmore>>

 • 2023
  (4)

 • 2023
  (3)

 • 2023
  (2)

 • 2023
  (1)

 • 2022
  28 (4)

 • 2022
  28 (3)

Copyright information

 • Supervised by:

  Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 • Sponsored by:

  Institute of Scientific and Technical Information of China

 • Published by:

  High Technology Letters Press

 • Add:

  54 Sanlihe Road, High Technology Letters, Beijing 100045 P.R.China

 • Tel:

  86-10-68514060 68598272

 • E-mail:

  hitech@istic.ac.cn

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮