Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2022 ,28(4):-[Abstract](105)[PDF](1232)
 • YANG Ruizhe(杨睿哲)*,ZHAO Xuehui*,ZHANG Yanhua*,SI Pengbo*,TENG Yinglei**
  2022 ,28(4):337-344[Abstract](738)[PDF](410)
 • SHAN Rui(山蕊)*,GAO Xu*,FENG Yani*,HUI Chao*,CUI Xinyue*,CHAI Miaomiao**
  2022 ,28(4):345-353[Abstract](84)[PDF](3391)
 • HU Zhentao(胡振涛)*,JIA Haoqian*,GONG Delong**
  2022 ,28(4):354-362[Abstract](73)[PDF](111)
 • XIA Chunwei(夏春伟)* **,ZHAO Jiacheng*,CUI Huimin* **,FENG Xiaobing* **
  2022 ,28(4):363-372[Abstract](75)[PDF](103)
 • WANG Yi(王翊),HUANG Rong,XU Yaohua,JIANG Fang,BAI Na,TANG Tao,HU Yanjun
  2022 ,28(4):373-383[Abstract](185)[PDF](214)
 • YANG Xining (杨喜宁)**,ZHOU Yiqing* **,CHEN Yang**
  2022 ,28(4):384-391[Abstract](82)[PDF](101)
 • JIANG Lin(蒋林)**,DUAN Xueyao*,XIE Xiaoyan***
  2022 ,28(4):392-400[Abstract](84)[PDF](102)
 • WU Jin(吴进),DAI Wei,WANG Yu,ZHAO Bo
  2022 ,28(4):401-410[Abstract](78)[PDF](359)
 • WANG Jinhong (王进洪)*,LEI Jingtao* **
  2022 ,28(4):411-417[Abstract](67)[PDF](105)
 • DONG Huaiyu(董怀玉),HE Lidong,JIA Xingyun
  2022 ,28(4):418-424[Abstract](71)[PDF](94)
 • WANG Xiaojing (王晓晶)* **,HUO Shuhang***,LI Wenjie***
  2022 ,28(4):425-433[Abstract](88)[PDF](83)
 • WANG Yangyang (王洋洋)*,PAN Xin*,GAO Jinji**,WU Haiqi *
  2022 ,28(4):434-439[Abstract](74)[PDF](82)
 • PENG Cheng(彭程),QIAO Guanyu,CAI Lihua
  2022 ,28(4):440-450[Abstract](74)[PDF](90)

Past publicationmore>>

 • 2022
  28 (4)

 • 2022
  28 (3)

 • 2022
  28 (2)

 • 2022
  28 (1)

 • 2021
  27 (4)

 • 2021
  27 (3)

Copyright information

 • Supervised by:

  Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 • Sponsored by:

  Institute of Scientific and Technical Information of China

 • Published by:

  High Technology Letters Press

 • Add:

  54 Sanlihe Road, High Technology Letters, Beijing 100045 P.R.China

 • Tel:

  86-10-68514060 68598272

 • E-mail:

  hitech@istic.ac.cn

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮