Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2021 ,27(2):-[Abstract](44)[PDF](57)
 • Jiang Zhinong(江志农)*,Lai Yuehua*,Mao Zhiwei*,Zhang Jinjie**,Lai Zehua***
  2021 ,27(2):111-120[Abstract](57)[PDF](58)
 • Yang Xiumei(杨秀梅)* **,Chen Huaxia*,Zhang Mengying* **
  2021 ,27(2):121-128[Abstract](40)[PDF](46)
 • Zhang Zheng(张正)*,Yang Ruizhe*,Yu Fei Richard**,Zhang Yanhua*,Li Meng*
  2021 ,27(2):129-138[Abstract](42)[PDF](44)
 • Yang Ruizhe (杨睿哲),Tian tian,Zhang Zheng,Li Meng,Zhang Yanhua
  2021 ,27(2):139-145[Abstract](44)[PDF](47)
 • Zhang Caiming(张才明),Lu Yang
  2021 ,27(2):146-152[Abstract](42)[PDF](46)
 • Ma Jiangtao (马江涛)*,Wang Yanjun* **,Chen Xueting***,Qiao Yaqiong****
  2021 ,27(2):153-162[Abstract](42)[PDF](42)
 • Wu Jin (吴进),Yang Xue,Xi Meng,Wan Xianghong
  2021 ,27(2):163-172[Abstract](47)[PDF](47)
 • Li Zhaoju (李兆举)*,Chen Lifang* **,Zhou Bo*,Yan Ziwen*,Zhou Shuhua*
  2021 ,27(2):173-183[Abstract](42)[PDF](46)
 • Wang Zhijun(王志军)* **,Liu Lu* **,Cui Bingyan* **,He Jing***,Li Zhanxian* **
  2021 ,27(2):184-192[Abstract](44)[PDF](50)
 • Su Hongsheng (苏红升),Ding Wei,Lei Jingtao
  2021 ,27(2):193-199[Abstract](44)[PDF](47)
 • Li Xinning (李鑫宁),Wu Hu,Yang Xianhai
  2021 ,27(2):200-209[Abstract](40)[PDF](40)
 • Wang Xing(王兴)* ** ***,Tang Xianwei***,Dong Zengshou****,Zhen Liaomo*
  2021 ,27(2):210-217[Abstract](45)[PDF](46)
 • Zheng Yanning (郑彦宁),Yuan Fang,An Shudi
  2021 ,27(2):218-225[Abstract](43)[PDF](45)

Past publicationmore>>

 • 2021
  27 (2)

 • 2021
  27 (1)

 • 2020
  26 (4)

 • 2020
  26 (3)

 • 2020
  26 (2)

 • 2020
  26 (1)

Copyright information

 • Supervised by:

  Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 • Sponsored by:

  Institute of Scientific and Technical Information of China

 • Published by:

  High Technology Letters Press

 • Add:

  54 Sanlihe Road, High Technology Letters, Beijing 100045 P.R.China

 • Tel:

  86-10-68514060 68598272

 • E-mail:

  hitech@istic.ac.cn

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮