Links

Advertising

InformationMore>>

Current directory
Internet pre-publication

 • Contents
  2023 ,29(3):-[Abstract](58)[PDF](71)
 • WANG Dong (王东),LI Guizhi,SUN Xiaojing,WANG Changqing
  2023 ,29(3):223-230[Abstract](64)[PDF](79)
 • SUN Yuantao(孙远韬)*,ZHANG Min*,YUAN Lindong**
  2023 ,29(3):231-246[Abstract](54)[PDF](66)
 • KONG Deshun(孔德顺)* **,GAO Xiangsheng*** ****,JIANG Huizeng* **
  2023 ,29(3):247-256[Abstract](57)[PDF](436)
 • ZHANG Xingguo(张兴国)* **,HU Binghua**,WANG Yuanliang***,YAN Hui**,MA Xiaodong**,GE Quanbo****
  2023 ,29(3):257-268[Abstract](389)[PDF](195)
 • PENG Fei(彭斐),CHEN Shudong,QI Donglin,YU Yong,TONG Da
  2023 ,29(3):269-278[Abstract](51)[PDF](64)
 • WANG Tengda(王腾达)*,WU Wenjun*,YANG Feng*,SUN Teng**,GAO Qiang*
  2023 ,29(3):279-287[Abstract](56)[PDF](62)
 • LIU Yang(刘洋),HE Jinglin,WANG Bin,ZHANG Yuzhi
  2023 ,29(3):288-294[Abstract](54)[PDF](56)
 • JIN Kaiqi (金凯琦),WU Wenjun,GAO Yang,YIN Yufen,SI Pengbo
  2023 ,29(3):295-304[Abstract](53)[PDF](64)
 • XIAO Zhifang(肖志芳)*,ZHONG Guoxuan**,CHEN Jianqi*,GUO Chen* **,PENG Shuo*
  2023 ,29(3):305-309[Abstract](54)[PDF](64)
 • LIU Wenbin(刘文斌),HE Yanqing,LAN Tian,WU Zhenfeng
  2023 ,29(3):310-317[Abstract](46)[PDF](131)
 • CHEN Lei (陈雷)*,CAO Peilin**,BAI Jinghao*,ZHANG Ting***
  2023 ,29(3):318-324[Abstract](56)[PDF](59)
 • SHAO Qing(邵清),ZHANG Wenshuang,WANG Shaojun
  2023 ,29(3):325-334[Abstract](53)[PDF](62)

Past publicationmore>>

 • 2023
  (3)

 • 2023
  (2)

 • 2023
  (1)

 • 2022
  28 (4)

 • 2022
  28 (3)

 • 2022
  28 (2)

Copyright information

 • Supervised by:

  Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China

 • Sponsored by:

  Institute of Scientific and Technical Information of China

 • Published by:

  High Technology Letters Press

 • Add:

  54 Sanlihe Road, High Technology Letters, Beijing 100045 P.R.China

 • Tel:

  86-10-68514060 68598272

 • E-mail:

  hitech@istic.ac.cn

 • CN:

  11-3683/N

 • ISSN:

  1006-6748

Periodical retrieval

分享按钮